Citroen - hydropneumatyczne - Encyklopedia Gratów Polskich